จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 099-850-4002 @furmodern 09.00-18.00

Limited Warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของ FurModern

การรับประกันสินค้านี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ เช่น สินค้าเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมตามอายุการใช้งาน, สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ)

ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้ายังคงมีผลอยู่นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทไม่ได้มีการขยายเวลาเพิ่มนับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทยินดีรับเปลี่ยนสินค้าคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ ยังไม่มีการใช้งานใช้หรือการประกอบใดๆทั้งสิ้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของเราหรือไม่ โดยคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า