จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 099-850-4002 @furmodern 09.00-18.00
Posted in news

โต๊ะกินข้าว

โต๊ะกินข้าว

โต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะอาหาร โดยชื่อก็บ่งบอกว่า เป็นโต๊ะสำหรับวางอาหารเพื่อสะดวกต่อการรับประทาน ตามธรรมเนียมการรับประทานอาหารที่เป็นสากลในปัจจุบันที่มักวางอาหารบนโต๊ะแล้วนั่งเก้าอี้ล้อมวงกัน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะที่เลือกเป็นแบบสี่เหลี่ยม หรือวงกลม

 

ประเภทของโต๊ะกินข้าว

ตามที่กล่าวแล้วคือ ในเรื่องของรูปร่าง ส่วนใหญ่จะมีสองรูปแบบคือ

  1. สี่เหลี่ยม อาจเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  2. วงกลม หรือวงรี แต่ก็อาจมีบ้าง ที่บางครอบครัวเลือกโต๊ะอาหารแบบฟรีฟอร์มซึ่งเป็นโต๊ะที่ออกแบบเองตามรสนิยมของผู้ใช้งาน

หรือแบ่งตามประเภทของวัสดุที่ใช้ ก็สามารถแบ่งได้เป็น

  1. โต๊ะไม้ มีทั้งที่ใช้ไม้จริงจากธรรมชาติตามชนิดของไม้ที่มี หรือบางกรณีใช้ไม้อัด
  2. โต๊ะที่ใช้วัสดุอื่น ตั้งแต่ โต๊ะหิน โต้ะพลาสติก เหล็ก พลาสวู้ด หรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ

 

ความสำคัญของโต๊ะกินข้าว

จะว่าไปแล้ว โต๊ะกินข้าวมีความสำคัญต่อทุกคนในครอบครัวมากกว่าจะเป็นเพียงใช้สำหรับตั้งอาหารเพื่อรับประทานสะดวก เพราะโต๊ะกินข้าว เป็นที่รวมของสมาชิกในบ้านที่จะได้มีโอกาสพบหน้ากันอย่างพร้อมเพรียงในเวลาอาหาร ได้พูดคุยสนทนากัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิก ไม่ให้ห่างเหินกันมากเกินไป โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกที่ยังอยู่ในวัยที่ต้องดูแลเอาใจใส่พิเศษ โต๊ะอาหารเหมาะที่จะเป็นสถานที่อบรมสั่งสอน กิริยามารยาท ตลอดจนสอบถามพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตประจำวัน ขณะที่อยู่ห่างจากพ่อแม่ เพราะเวลารับประทานอาหาร ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งที่ไม่ได้ลุกไปไหน เหมือนเวลาทำกิจกรรมอื่นๆ

 

หลักการเลือกโต๊ะกินข้าว

  1. โต๊ะกินข้าวควรมีขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ใช้สอย ตลอดจนพอเหมาะกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ทำให้สามารถรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันทุกคนได้
  2. เลือกรูปแบบ จะเป็นแบบสี่เหลี่ยม หรือวงกลม ก็ต้องดูพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก เพราะบางครอบครัวมีพื้นที่ห้องอาหารเล็ก ทั้งขนาดทั้งแบบ และความกลมกลืนกับการตกแต่งบ้านด้วย
  3. โต๊ะกินข้าวควรเลือกวัสดุให้เหมาะกับสภาวะอากาศถ่ายเทของบ้าน เนื่องจากบ้านในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ บางบ้านเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม ความจำกัดของพื้นที่ การถ่ายเทของอากาศมีอิทธิพลต่อการเลือกวัสดุของโต๊ะ หากมีความชื้นมาก โต๊ะไม้อัดอาจไม่เหมาะสม
  4. ความกว้างของโต๊ะ ควรให้มีความกว้างพอเหมาะที่จะตักอาหารบนโต๊ะได้ทั่วถึง ไม่ควรใหญ่เกินไปที่ทำให้ลำบากในการใช้งาน แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่แบบไทยๆ อาจแก้ปัญหาด้วยการเลือกโต๊ะที่มีถาดหมุนตรงกลางเพื่อให้มีการเคลื่อนอาหารบนโต๊ะเข้าใกล้ตัว สะดวกต่อการตักของแต่ละคน
  5. 5. ความสูงของโต๊ะ เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง โต๊ะสูงไปก็ไม่เหมาะกับสรีระผู้ใช้
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า