จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 099-850-4002 @furmodern 09.00-18.00
Posted in news

อุปกรณ์สำนักงาน

อุปกรณ์สำนักงาน

อุปกรณ์สำนักงานเป็น เครื่องใช้สำนักงานที่มีเพื่อให้การปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดทั้งแรงงานและเวลา

ความจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์สำนักงาน

 อุปกรณ์สำนักงานจะมีตั้งแต่ชิ้นเล็กที่วางบนโต๊ะทำงานจนถึงชิ้นใหญ่ที่ต้องมีที่ตั้งโดยเฉพาะ เพราะอุปกรณ์สำนักงานมีความจะเป็นที่ช่วยในการ

 1. ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและถูกต้อง เช่น เครื่องคิดเลข
  2. ทำให้ดูสวยงาม เช่น เครื่องพิมพ์
 2. 3. ทำให้เกิดระเบียบเรียบร้อย เช่น แฟ้มเอกสารต่างๆ คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น
 3. 4. ช่วยเตือนความจำ เช่น กระดาษโน้ต เครื่องเขียนต่างๆ

ประเภทของอุปกรณ์สำนักงาน

          เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี เป็นลักษณะอุปกรณ์เสริม นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต้องมีอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

 1. เครื่องพิมพ์/ทำสำเนาเอกสาร ต่อเนื่องจากคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการทำเอกสารสำคัญ กรณีที่ยังจำเป็นต้องสื่อสารทางเอกสาร ซึ่งปัจจุบันนี้มักอยู่ในเครื่องเดียวกัน
 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน ตั้งแต่กระดาษ ปากกา ดินสอ แม๊ก คลิปหนีบกระดาษ กาว ซองจดหมาย แฟ้มใส่เอกสาร เครื่องยิงบอร์ด แท่นทับกระดาษ ฉากกั้นหนังสือ มีดคัทเตอร์ เหล็กเสียบบิล โพสต์อิท กาว แท่นประทับ หมึกสแต้ม เทปกาว กุญแจ ซองเอกสารต่างๆ
 3. อินเตอร์เน็ต wifi ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทเอื้ออำนวยการทำงานในออฟฟิศมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อุปกรณ์สำนักงานที่อาจดูไม่มีตัวตนให้จับต้องได้นี้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการทำงานไป ระบบการติดต่อสื่อสารหลายอย่างต้องอิงอาศัยอินเตอร์เน็ต และสัญญาณ wifi ซึ่งทำให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาอีกด้วย เช่น การติดต่อสื่อสารภายในสำนักงาน เมื่อก่อนอาจใช้โทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้มีระบบที่ทันสมัยกว่านั้น
 4. โทรศัพท์ เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารจากบุคคลภายนอก ก็ยังจำเป็นต้องมี และบางแห่งใช้ในการประชุมก็มี
 5. เครื่องย่อยเอกสาร เพื่อทำลายเอกสารที่เป็นความลับขององค์กร
 6. อุปกรณ์สำนักงานเบ็ดเตล็ด ดูเหมือนเป็นของเล็กๆ จุกจิก แต่ถึงอย่างไรก็ยังจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นหมึกเติมต่างๆ บอร์ดติดเอกสาร เครื่องตอกบัตรเข้าทำงานหรือระบบอื่นที่หน่วยงานเลือกใช้ กรรไกร ตู้รับความคิดเห็น ตรายาง หรืออุปกรณ์เฉพาะออฟฟิศที่แต่ละแห่งมีความจำเป็นที่ต่างกัน
 7. เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม เครื่องเสียง อาจรวมไปถึงเครื่องทำกาแฟที่เป็นสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานด้วย

การเลือกอุปกรณ์สำนักงาน

หลักการเลือกอุปกรณ์สำนักงานนั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็น ยังมีหลักการตัดสินใจเลือก ดังต่อไปนี้

 1. เปรียบเทียบเรื่องต้นทุนกับคุณภาพ โดยอิงงบประมาณการจัดซื้อ
  2. ดูความจำเป็นของการใช้งาน ไม่ซื้อที่เกินจำเป็นทั้งปริมาณและคุณภาพ
  3. ดูให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งาน
  4. เลือกของที่จะสร้างความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. สะดวกในเรื่องของการซ่อมบำรุงหรือโยกย้าย
Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า